Navigata

Sammen er vi sterke

Vern om våre barn

 

Vi hjelper også i barnevern saker.

Da det viser seg at der Nav ikke opplyser om rettigheter ang økonomisk støtte blir det også en sak hos barnevernet.

Har vært ute for saker der nav og barnevernet samarbeider for å slå under beina på dem som har det vanskeligst for så

og hente ut barn og sette dem i foster hjem uten at tiltak i hjemme er prøvd.

Det kan være godt å ha støtte og hjelp i en slik krevende livssituasjon for da er det ikke lett å få frem saken sin i rett

rekkefølge.

Har du opplevelser som omhandler dette så ta gjerne kontakt og det gjør du under kontakt på hjemmesiden vår.

Det er her mange av oss står og blir holdt fast under lidelsen.

Men det er det neste skrittet ut av lidelsen som skaper forandringer.

Så la oss ta det skrittet sammen og vise at VI kan gjøre forandringer

til det bedre for sammen er vi sterke.