Navigata

Sammen er vi sterke

Saker vi ønsker å sette søkelys på

Om du har noe å bidra med så ta kontakt

Fri rettshjelp

I dag har Nav vernet seg bak at denne tjeneste om fri rettshjelp ikke gjelder i Nav saker.

Advokater tar kun saker det er 100% sikkert at de vinner og da gjelder ikke demokratiet lenger for dem som har det vanskelig og dårlig økonomi, så her må vi kreve at det blir rettferdighet uavhengig av økonomien slik at alle kan få prøvd sin sak i rettssystemet. Når en ser hvor mange saker som er feilbehandlet må dette bli en rett alle har mulighet til og benytte seg av.

Oppfølging av rusmisbrukere

Her er det viktig at alle skal ha mulighet til et verdig tilbud til og komme seg på beina.

Da må det settes søkelys på ettervern etter ferdig behandling eller soning og ikke minst boligtilbud. Det er tilfeller i dag at mennesker har blitt flyttet inn i brakkebyer etter endt behandling som har kostet millioner og dette er et tilbud i utgangspunktet som er helt uverdig og ingen kan bli eller holde seg rusfri under slike forhold.Pårørendes rolle i et rusproblem

Der Nav ikke følger opp rettigheter for den det må gjelde som har et rusproblem blir dette ansvaret lagt på pårørende.

Dette strider mot alt da i behandlingen får pårørende klare beskjeder om å sette grenser. Men med de uverdige tilbudene som finnes i dag er det ikke lenger et valg da veien pårørende da ser er rett ned for sine nærmeste og da er det ikke alltid rusmisbrukerens feil men ingen oppfølging av dem som faktisk har et ansvar her. Nå blir alle tatt under en kam om de står midt oppi det, eller om de er på vei ut og også om de har vært i behandling. Så her er det mange løft som må gjøres for at alle skal ha sin rett på et nytt og bedre liv.

Holdningen til Nav ansatte

De må legge av seg den holdningen ovenfra og ned

og ikke ta alle under en kam for alle er vi et menneske med ulike behov.

Nå blir også alle behandlet som kriminelle og misstenkelig gjøres bare de stikker nesen inn på Nav

da alle nå unytter systemet etter deres mening.

De sitter faktisk der og får lønn for å hjelpe ikke tråkke

på mennesker som i utgangspunktet er i en vanskelig

livssituasjon